Обмеження Національного банку України
на проведення банківських операцій

Фізичні особи

Тип операції

Обмеження

 

Купівля валюти

Постанова НБУ № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р.


Національний банк України ввів обмеження на продаж іноземної валюти. Протягом дня банк може продати одному клієнтові суму, що не перевищує 150 000 гривень в еквіваленті. Винятком є купівля готівкової іноземної валюти для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором.

 


Обмеження на проведення банківських операцій

1. Закон України № 1702-VII


«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (посилання)2. Указ Президента України


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (посилання)

Додатково

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» приділяє значну увагу дотриманню національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

В соответствии с положениями Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»Відповідно до положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон України № 1702-VI), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а також набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (банки) зобов’язаний вжити заходів щодо зупинки здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – перелік), якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій.

Згідно з нормами Закону № 1702-VII, суб’єкт первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноважений орган є відповідальними за дотримання видів та умов застосування санкцій, що зазначені в ст. 17 («Зупинення фінансових операцій») цього Закону.

Отже, з урахуванням вищенаведеного фінансові послуги ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не можуть використовуватись для проведення операцій та/або здійснення дій, що:

 • заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про
 • санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
 • прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо) та політики банку;
 • пов’язані з проведенням операцій з особами або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики банку (далі – заборонені операції)

Відповідно до законодавства України, у своїй діяльності банк дотримується санкцій України, запроваджених на підставі Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями України, банк дотримується міжнародних санкцій ООН згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів. Політика банку також передбачає обов’язкове дотримання санкцій, запроваджених ЄС та США.

Використання послуг банку з метою проведення заборонених операцій числі проведення заборонених операцій за рахунками, переказ коштів без відкриття рахунку для проведення заборонених операцій, використання власних або кредитних коштів банку для прямого або опосередкованого фінансування заборонених операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, наданні кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами.

Види діяльності, заборонені/обмежені відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема Ради Безпеки ООН та її комітетів, Ради ЄС тощо) та політики банку:

1. Тероризм (фінансування тероризму).

2. Обіг наркотичних речовин.

3. Проституція.

4. Корупція та хабарництво (отримання/надання/обіцянка/вимога неправомірної вигоди).

5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Порушення прав людини, зокрема:

 • порушення Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
 • порушення трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення України;
 • порушення відповідних міжнародних договорів ООН та актів міжнародних
 • організацій з питань прав людини;
 • порушення прав місцевого та корінного населення.

Банк не може бути залучений до здійснення операцій з підтримки виробництва продукції/товарів/послуг, які можуть використовуватися для розгону демонстрацій, політичних заворушень та інших порушень прав людини.

7. Діяльність, наслідком якої може бути тривалий негативний вплив на навколишнє

природне середовище, зокрема руйнування тропічних дощових лісів, забруднення

навколишнього середовища, водних ресурсів тощо. Діяльність клієнта не повинна

порушувати законодавства України та міжнародних договорів про захист навколишнього природного середовища.

8. Діяльність, пов‘язана із постачанням військового озброєння, у тому числі зброї,

військового обладнання, що може використовуватись для внутрішніх репресій або агресії проти іноземних держав, постачання військових матеріалів до держав, у яких відбуваються або очікуються збройні конфлікти чи політичні заворушення.

Ділові відносини з суб’єктами азартного бізнесу встановлюються банком лише за умови, що така діяльність відповідає вимогам законодавства України.

Банк не встановлює кореспондентські відносини з «фіктивними» банками (shell banks).

Фінансові операції, заборонені або обмежені відповідно до міжнародних санкцій:

Міжнародні санкції (ООН, ЄС, основні санкції США)

Санкції України:

Указ Президента України від 16.09.2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року»3. Порядок поповнення карток клієнтів-нерезидентів


Згідно глави 7, 10 Постанови Національного банку України від 12.11.2003 № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” на рахунки нерезидентів в національній/іноземній валюті зараховуються такі кошти за наступним порядком:

За рахунками нерезидентів внесення готівки здійснюється власником рахунку або довіреною особою з наданням документів що підтверджують джерела походження готівкових гоштів у фізичної особи-нерезидента (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

На рахунки власниками яких є Клієнти-нерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб резидентів у готівковій та/або безготівковій формах, крім перерахування з поточних рахунків в національній валюті фізичних осіб-резидентів на рахунки:

 • нерезидентів-інвесторів;
 • фізичних осіб-нерезидентів у разі самостійного виконання боржником - фізичною особою-резидентом рішення суду або рішення інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню.

Зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб – нерезидентів здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства України (у тому числі постанови Правління Національного банку України від 16.09.2013 №365).

 


Виплата переказів

Національний банк України ввів обмеження на виплату переказів в іноземній валюті із-за кордону


Якщо сума переказу в іноземній валюті, переказаного із-за кордону для виплати готівкою без відкриття рахунку, перевищує в еквіваленті 150 000 грн в один операційний (робочий) день, переказ у повному обсязі зараховується на поточний рахунок в іноземній валюті одержувача.

 


Юридичні особи

Тип операції

Обмеження

 


Безготівкові платежі

Національний банк України ввів новий регламент роботи системи електронних платежів. У зв’язку із цим з 1 вересня 2014 року в ПриватБанку змінено час обслуговування платежів у гривні на рахунки в інших банках


 • операційний час для зовнішніх платежів:
  8:30 – 16:30;
 • післяопераційний час для зовнішніх платежів:
  16:30 – 19:00.

 • Нагадуємо, що надсилати платежі на опрацювання в ПриватБанк можна в режимі 24/7.

  Регламент проведення платежів на рахунки в ПриватБанку залишається без змін: цілодобово, 7 днів на тиждень.

 


Валютні операції

Постанова НБУ № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р.

Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти з метою проведення таких операцій:


 • повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.


Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, крім:

 • розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України;
 • операцій фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України в електронній формі, виданих за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій" у порядку, визначеному окремим нормативно-правовим актом Національного банку України;
 • виконання резидентом-гарантом (поручителем) забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
 • сплати суб’єктами господарювання-резидентами вступних або членських внесків в іноземній валюті для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;
 • купівлі, перерахування іноземної валюти банками, небанківськими фінансовими установами для розміщення гарантійного депозиту в іноземній валюті на рахунках міжнародних платіжних систем за межами України для забезпечення зобов’язань під час здійснення переказів за межами України;
 • операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій за кордон, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного року не перевищує 2 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату перерахування);
 • інших випадків за умови, що загальна сума відповідних операцій не перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу) протягом одного календарного місяця на підставі однієї індивідуальної ліцензії Національного банку України.


Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів. Ця заборона не поширюється на випадки купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за корпоративними правами/акціями за 2014 - 2016 роки (далі – Дивіденди) з 13 червня 2016 року в разі одночасного дотримання таких умов:

 • купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються Дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор;
 • протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 Постанови НБУ № 410, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів у межах загальної суми, що не може перевищувати 5 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції);
 • зазначена в абзаці другому цього підпункту особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі відповідного письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт (письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів від уповноваженого банку, через який здійснювалися такі розрахунки). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше відповідні розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів (обмін інформацією між банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України).