Операції з цінними паперами

Комплексне обслуговування операцій з цінними паперами та повна конфіденційність!

Заявка на відкриття рахунку у цінних паперах

?
* Обов'язкові поля

До уваги клієнтів депозитарної установи!

Про приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах згідно з вимогами рішення НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1412

Змінами до законодавства, що регулюють фондовий ринок, депозитарній установі надано право відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій, наданні послуг у разі невнесення необхідних змін таким депонентом до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набуття чинності Законом України «Про депозитарну систему України», відповідно до вимог рішення НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1412.

З метою недопущення подібних ситуацій всім депонентам, які своєчасно не внесли змін до договорів відповідно до вимог чинного законодавства, потрібно укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (у новій редакції), на підставі якого буде здійснюватись подальше обслуговування відкритого рахунку в цінних паперах.

Про укладання емітентом з депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у новій редакції

До законодавства внесено зміни стосовно порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, на підставі яких депозитарною установою затверджено нову редакцію договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

З метою здійснення дій щодо увідповіднення договорів законодавству, керуючись пунктом 2 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 року № 47, та внутрішніми документами депозитарної установи, інформуємо про необхідність укладення емітентом з депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у новій редакції.

Новий пункт у договорі про надання депозитарних послуг

Інформуємо, що договори щодо отримання клієнтами депозитарної установи депозитарних послуг доповнено новим положенням про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки, у зв’язку з чим затверджено нові редакції договорів.

З метою дотримання нормативних стандартів інформаційної безпеки клієнтам, які отримують депозитарні послуги на підставі договору, укладеного у формі єдиного документу, необхідно звернутись до депозитарної установи для укладення договору щодо отримання депозитарних послуг у новій редакції.

Для отримання більш детальної інформації просимо телефонувати на номери: (056) 716 10 49, (056) 716 33 64, (067) 565 07 56.

Депозитарна установа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Услуги

Зверніть увагу!

Операція з обліку цінних паперів (прав на цінні папери) клієнта, якщо номінальна вартість пакета його акцій менше 5 000 грн. надається БЕЗКОШТОВНО

 • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
 • Облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій.
 • Розрахунково-клірингові операції за принципом «поставка проти платежу».
 • Консультації депонентів про стан рахунку в цінних паперах.
 • Комплексні послуги для емітентів цінних паперів: надання послуг з підготовки інформації про емітента, що підлягає розкриттю, організація та проведення загальних зборів акціонерів, надання послуги з отримання вільного реєстру акціонерів у Національному депозитарії України (для проведення зборів, розсилання повідомлень тощо).
 • Переведення цінних паперів з документарної форми випуску в бездокументарну.
 • Інші послуги відповідно до чинного законодавства.
 • Купівля-продаж цінних паперів (акції, облігації) на біржах України та неорганізованому ринку.
 • Купівля акцій українських емітентів в інтересах великих власників.
 • Купівля цінних паперів на аукціонах, конкурсах.
 • Формування портфеля цінних паперів клієнта.
 • Надання інформації про котирування цінних паперів.
 • Включення цінних паперів у біржовий список або реєстр.
 • Проведення торгових операцій з цінними паперами для підтримання їх в біржовому списку або реєстрі.
 • Консолідація пакетів акцій.

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?

На рахунку в цінних паперах можуть обліковуватися акції, облігації підприємств, державні облігації, інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фондів операцій з нерухомістю та інші види емісійних цінних паперів.

Оберіть тип клієнта Юридична особа Фізична особа
Виберіть тип операції

Зазначте номінальну вартість цінних паперів, грн:

Введіть або скористайтеся бігунком

0понад 1 000 000
грн

Результат розрахунку

0 грн

По додаткову інформацію звертайтеся:

Департамент депозитарного обслуговування – (056) 716 53 30, 716 56 77.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами – (056) 716 53 30.

Робота з емітентами – (056) 789 63 92.

Iнформацію про послуги Торговця цінними паперами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» можна отримати за тел. (056) 716 50 15, (056) 716 17 56.

Наші представники в регіонах:

 • м. Київ – (067) 589 11 40.
 • м. Луцьк – (067) 332 23 06.
 • м. Львів – (067) 672 94 00.
 • м. Миколаїв – (067) 757 90 16.
 • м. Черкаси – (067) 470 45 35.

Всім депонентам, які уклали договіру формі єдиного документу, необхідно до 18.08.2017р. звернутися до Депозитарної установи ПРИВАТБАНКУ для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондовогоринку від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Контактні дані Депозитарної установи ПРИВАТБАНКУ:

телефон: (056) 716-10-49,

електронна скринька: natalja.belichenko@privatbank.ua

Поширенi питання