Як отримати
е-ліцензію на перерахування іноземної валюти за кордон?

Для одержання е-ліцензії необхідно надати в банк такі документи:

  • заява до Національного банку про видачу е-ліцензії;
  • документи, що свідчать про наявність у фізичної особи (заявника) доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії. Такими документами можуть бути декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідки (відомості) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції;
  • оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інші документи, що використовуються в міжнародній практиці). Ці документи повинні містити інформацію про найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); країну місцезнаходження/місце проживання одержувача переказу; найменування та країну місцезнаходження банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ; найменування валюти; суму переказу до сплати; призначення (мету) переказу. Зазначені документи не подаються в разі отримання е-ліцензії для розміщення фізичною особою (заявником) коштів на власному рахунку за межами України.

Документи, зазначені вище, подаються до банку в паперовому або електронному вигляді.

Декларація про майновий стан і доходи з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції, що подавалася фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, подається у вигляді роздруківки, засвідченої підписом фізичної особи (заявника).

регулярные платежи

Тарифи

Яка вартість видачі/анулювання е-ліцензії?

Видача, анулювання Національним банком електронної ліцензії здійснюється безкоштовно.

За перерахування коштів з поточного рахунку фізичної особи в іноземній валюті в інші банки застосовується тариф на відправку платежу SWIFT.

Послуга Тариф
Видача е-ліцензії безкоштовно
Анулювання е-ліцензії безкоштовно
Надсилання SWIFT-платежу 0,5% від суми, min 5 грн, але не більше 500 USD + 12 USD в грн за курсом НБУ

Куди звернутися по консультацію щодо е-ліцензії для фіз. осіб?

Отримати консультацію клієнт може через такі канали зв’язку:

  • тел. +38 (092) 900 00 04 (з 9:00 до 21:00) або +38 (092) 900 00 02 (для VIP-клієнтів);
  • swift@privatbank.ua – електронна поштова скринька для звернень клієнтів.