ПОСЛУГИ
Можливостi системи
Регламент роботи
Безпека та вимоги до ПЗ
Поради користувачу
Угода косристувача
      ПОСЛУГИ   Приватним клiєнтам   Iншi послуги   Iнтернет Банк Приват24   Опис системи 'Приват24'

Тарифи та обмеження

ПриватБанк - Тарифи та обмеження
Угода користувача системи Приват24

Система Приват24 є системою дистанційного обслуговування клієнтів. Умови обслуговування визначаються угодою про використання системи дистанційного обслуговування Приват24.
Дистанційне обслуговування - комплекс інформаційних послуг по рахункам клієнта і здійснення операцій по рахунку на підставі дистанційних розпоряджень клієнта - розпорядження банку виконати визначену операцію, що передається клієнтом за допомогою Інтернету

Відносини банку з клієнтом при наданні послуг у системі Приват24 регулюються наступними нормативними актами:

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.00 р. N 2121-III.
2. Закон України "Про платіжні системи і переказ грошей в Україні" від 05.04.01 р. N 2346-III.
3. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їхнім використанням. Постанова Правління Національного банку України від 27.08.01 р. N 367.
4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.03 р. N 492.
5. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 03.12.03 р. № 516.
6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.04 р. № 22.
7. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням і на користь фізичних осіб, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 14.10.04 р. № 486.

Клієнти системи Приват24.

1 група
Фізичні особи-власники особистих карток, емітованих ПриватБанком, що у відповідному порядку пройшли ідентифікацію при відкритті картрахунків у ПриватБанку, і про які в банку наявна вся інформація, необхідна для надання фінансових послуг. Клієнти цієї категорії користуються всім спектром прав і можливостей системи Приват24, тобто мають право здійснити будь-яку із запропонованих системою операцій. Клієнтам даної групи відкриваються 3 додаткові рахунки: у нац. валюті, у доларах, у євро.

2 група
Фізичні особи-власники передплачених карток, емітованих ПриватБанком. Клієнти цієї категорії мають обмежені можливості по здійсненню операцій пропонованих системою. Ці обмеження обгрунтовуються тим, що зазначені особи при отриманні передплачених карток не проходять повної ідентифікації, яка є необхідною для здійснення певних банківських операцій. Зазначені особи не мають можливості скористатися деякими операціями, що надаються системою. Клієнти даної категорії здійснюють розрахунки в межах суми 1000грн. Дистанційні розпорядження, в яких сума доручення перевищує зазначену, не приймаються Банком до виконання.

3 група
Фізичні особи, що не є клієнтами ПриватБанку, але у яких є вихід до системи Інтернет. Такі клієнти можуть зайти на сайт ПриватБанку і відкрити рахунок у системі Приват24. Порядок відкриття рахунку зазначений в угоді про використання системи дистанційного обслуговування Приват24. Гроші по даному рахунку враховуються, як і по передплаченим карткам, на консолідованому картрахунку банку. Після реєстрації і відкриття рахунку в системі Приват24, дана категорія осіб отримує статус Клієнта з передплаченою карткою і всі операції такі Клієнти здійснюють відповідно до порядку здійснення операцій для Клієнтів з передплаченими картками.

4 група
Фізичні особи-власники особистих карток, емітованих будь-яким іншим банком. Дана категорія осіб також має статус Клієнта з передплаченою карткою і всі операції такі Клієнти здійснюють відповідно до порядку здійснення операцій для Клієнтів з передплаченими картками.

Режим функціонування картрахунків клієнтів Приват24 і режим здійснення операцій

ПриватБанк визначає наступний режим функціонування картрахунків клієнтів Приват24 і режим здійснення операцій:

" Обслуговування картрахунків клієнтів здійснюється з використанням мережі Інтернет
" Обслуговування Клієнта здійснюється після його верифікації. Засобами верифікації є:
- логін і пароль для входу в систему (для клієнтів 1,2 і 4 груп);
- НІК і динамічний пароль для входу в систему (для клієнтів 3 групи);
- пароль, що підтверджує розпорядження (код авторизації платежу - для клієнтів 1,2 і 4 груп, динамічний пароль - для клієнтів 3 групи)
" Всі операції здійснюються за допомогою дистанційних розпоряджень. Дистанційне розпорядження - розпорядження банку здійснити певну операцію, що передається клієнтом через систему Інтернет, без відвідування банку
" Передача дистанційного розпорядження і реєстрація його банком здійснюється за обумовленим каналом доступу в автоматичному режимі
" Дистанційне розпорядження вважається переданим Клієнтом і прийнятим Банком до виконання, якщо клієнт:
- для доступу в систему ввів правильні логін і пароль (динамічний пароль) - засоби верифікації;
- ввів всі параметри, які запитує система;
- підтвердив дистанційне розпорядження правильним введенням коду авторизації платежу або динамічним паролем
" Якщо Клієнт не підтвердив дистанційне розпорядження, то Банк не виконує операцію, про що інформує Клієнта.

Платежі, що здійснюються в системі Приват24, по технічним особливостям системи здійснюються через транзитні рахунки ПриватБанку.


Можливі операції в системі Приват24.

На даний час система Приват 24 дозволяє здійснити наступні операції:
" Здійснення внутрішньобанківських платежів на рахунки фізичних і юридичних осіб, міжбанківські платежі в національній валюті по Україні;
" Контроль залишків на своїх рахунках;
" Отримання виписок по рахункам;
" Оплата послуг мобільного зв'язку;
" Конвертація валюти при перерахуванні коштів з використанням пластикових карток;
" Відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валюті;
" Замовлення пластикової картки з наступним отриманням її в заздалегідь обраному відділенні банку;
" Відкриття депозитів.

Клієнти Приват24 обирають бажану операцію і оформлюють дистанційне розпорядження, що відправляється Банку.
Спектр можливих операцій різний для кожної групи клієнтів. Це обгрунтовується вимогами законодавства, що пред'являються банку. Насамперед, це заборона банку здійснювати деякі види банківських операцій без повної ідентифікації Клієнта.
Повним спектром можливих операцій користуються клієнти 1-ої групи. Клієнти інших груп можуть здійснювати тільки розрахункові операції: внутрішньобанківські та міжбанківські розрахунки, оплата комунальних послуг, оплата мобільного зв'язку, валютообмінні операції, а також контроль залишків по системним рахункам і отримання виписок по ним. Клієнти даної категорії здійснюють розрахунки в межах суми 1000грн.

Угодою про використання системи дистанційного обслуговування Приват24 регулюється порядок здійснення наданих операцій. Здійснення операцій можливе тільки у випадку підтвердження згоди клієнта з умовами нижчеподаної угоди .Угода про використання системи дистанційного обслуговування Приват 24.

Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

Адреса: 49094, м. Дніпропетровськ,
Вул. Набережна перемоги, б. 50
к/р 32009100400 в Обласному управлінні НБУ
МФО 305299
Код платника податку: 143605704362
Посвідчення про реєстрацію: № 02800016

в особі Голови Правління Дубілета О.В., що діє на підставі Статуту, надає послуги дистанційного обслуговування рахунків Клієнта.
При згоді з нижчеподаними умовами угоди, Клієнт реєструється в системі Приват 24 і здійснює операції по картрахунку.

І. Загальні положення. Порядок реєстрації

1. Система Приват 24 призначена для управління реальними банківськими рахунками через мережу Інтернет. Дана система надає своїм Клієнтам комплекс банківських послуг цілодобово у режимі реального часу, з будь-якої точки, що має вхід до Інтернет.
2. Клієнт доручає Банку проводити платіжні операції за допомогою системи дистанційного обслуговування Приват24 на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта, переданих системі по мережі Інтернет
3. На даний час у системі Приват 24 можна здійснити наступні операції:

- Здійснення внутрішньобанківських платежів на рахунки фізичних і юридичних осіб, міжбанківські платежі в національній валюті по Україні;
- Контроль залишків на своїх рахунках;
- Отримання виписок по рахункам;
- Оплата послуг мобільного зв'язку;
- Конвертація валюти при перерахуванні коштів з використанням пластикових карток;
- Відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валютах;
- Замовлення пластикової картки з наступним отриманням її в заздалегідь обраному відділенні банку;
- Відкриття депозитів

З технічних причин деякі операції системи Приват 24 можуть бути недоступні. Про недоступні операції Клієнт повідомляється системою.
4. Клієнти 1-ої групи користуються всім спектром запропонованих операцій, клієнти інших груп можуть здійснювати тільки розрахункові операції: внутрішньобанківські і міжбанківські розрахунки, оплата комунальних послуг, оплата мобільного зв'язку, валютнообмінні операції, а також контроль залишків по системним рахункам і отримання виписок по ним. Клієнти даної категорії здійснюють розрахунки в межах суми 1000 грн.
5. Даний список операцій може бути змінений при зміні можливостей системи Приват 24.
6. Всі можливі операції Клієнт здійснює після підтвердження згоди з умовами даної угоди.
7. Всі операції здійснюються за допомогою дистанційних розпоряджень, що оформляє Клієнт у системі Приват 24.
8. Банк зобов'язаний прийняти до виконання дистанційні розпорядження, оформлені і підтверджені належним образом. Дистанційне розпорядження вважається переданим Клієнтом і прийнятим Банком до виконання, якщо клієнт:
- для доступу в систему ввів правильні логін і пароль (динамічний пароль) - засоби верифікації;
- ввів всі параметри, які запитує система;
- підтвердив дистанційне розпорядження правильним введенням коду авторизації платежу або динамічним паролем.
9. Якщо Клієнт не підтвердив дистанційне розпорядження, то Банк не виконує операцію, про що інформує Клієнта.

ІІ. Порядок підключення до системи і відкриття системних рахунків

2.1. Підключення 1-ої групи клієнтів:
2.1.1. Підключення до системи Приват24 здійснюється через банкомат. Для того, щоб стати користувачем системи необхідно придбати логін і пароль для входу у систему Приват24, а також код авторизації платежу.
2.1.2. Придбати логін і пароль для входу в систему Приват24 можна в будь-якому банкоматі ПриватБанку. Вхід до системи клієнт здійснює самостійно на сайті www.privatbank.ua. Термін дії пароля - 30 днів. Якщо протягом 30 днів не скористатися паролем - він анулюється. При придбанні нового пароля на вхід анулюються всі куплені раніше паролі, включаючи код авторизації платежу і додавання карток. Картка, з якої купувалися логін і пароль на вхід у систему Приват24 стає основною. Це означає, що код авторизації платежу варто купувати тільки з цієї картки і проводити операції по відновленню паролів входу і код авторизації платежу шляхом придбання нових паролів варто проводити теж тільки з цієї картки.
2.1.3. Всі придбані паролі і логін, після реєстрації у системі, Клієнт може змінити.
2.1.4. Клієнт може додавати картки в систему Приват24, для цього він повинен по картці, яку хоче додати, в банкоматі отримати логін і пароль. Далі потрібно зайти в Приват24, ввести номер картки і пароль, отримані в банкоматі. Це дозволяє додати картку клієнта до списку доступних карток у Приват24. Термін дії пароля - 48 годин. Кількість разів використання - 1 раз.
2.1.5. Системний рахунок відповідає картрахунку Клієнта.
2.1.6. На підставі цієї угоди клієнту відкривається 3 додаткові рахунки: у нац. валюті, в доларах, в євро, якими клієнт користується відповідно до даної угоди і діючого в Україні законодавства.

2.2. Підключення 2-ої групи клієнтів:
2.2.1. Порядок підключення аналогічний порядку, описаному в п. 2.1.1. - 2.1.4. розділу ІІ.
2.2.2. Системний рахунок відповідає рахунку передплаченої картки Клієнта, що являє собою не окремо відкритий рахунок у банку, а враховується на консолідованому картрахунку ПриватБанку.

2.3. Підключення 3-ої групи клієнтів:
2.3.1. Для підключення Клієнт виконує наступні дії:

- Заповнює реєстраційну картку
- Обирає НІК (секретна фраза будь-якої довжини) для реєстрації динамічного пароля (пароль для доступу в Приват24).
- Для отримання динамічного пароля Клієнт відправляє в тілі СМС повідомлення НІК на зазначений номер мобільного телефону і отримує на свій мобільний телефон динамічний пароль у вигляді 8 символів.
- Динамічний пароль діє протягом 30 хвилин і його можна використовувати 1 раз.
- Щоб ще раз зайти в систему, - Клієнту необхідно отримати новий динамічний пароль.
- Динамічний пароль є підтвердженням дистанційного розпорядження
- Останній крок для відкриття рахунку - введення динамічного пароля

2.3.2. Системний рахунок Клієнта не є окремо відкритим, а враховується на консолідованому картрахунку ПриватБанку.

2.4. Підключення 4-ої групи клієнтів:
2.4.1. Порядок підключення аналогічний порядку, описаному в п. 2.1.1. - 2.1.3. розділу ІІ.
2.4.2. Системний рахунок Клієнту відкривається не в якості окремо відкритого, а враховується на консолідованому картрахунку ПриватБанку.

ІІІ. Права і обов'язки сторін.

1. Банк:
1.1. Банк може випускати платіжні картки, що є його власністю і які представляються клієнтам.
1.2. Банк може змінювати режим функціонування картрахунку Клієнта.
1.3. Банк може змінювати список операцій у системі Приват 24.
1.4. Банк зобов'язаний виконувати належним чином доручення Клієнта, що міститься в дистанційному розпорядженні, відправленому Банку.
1.5. Банк зобов'язаний перевіряти номери рахунків платника і одержувача і робити операцію тільки у випадку їхньої повної відповідності. У протилежному випадку Банк несе відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу.
1.6. Банк виконує платіжні доручення відповідно до черговості їхнього надходження і винятково в межах залишку коштів на рахунках платника
1.7. Банк зобов'язаний інформувати Клієнта про тарифи Банку.
2. Клієнт;
2.1. Клієнт може змінювати придбані засоби верифікації після реєстрації в системі.
2.2. Клієнт зобов'язаний надавати Банку достовірну інформацію, у протилежному випадку Банк не несе відповідальності за неналежний переказ коштів;
2.3. Клієнт зобов'язаний здійснювати операції у відповідності з умовами даної угоди.
2.4. Не розголошувати відомостей про логін і паролі, у протилежному випадку Банк не несе відповідальність за збереження коштів Клієнта
2.5. Клієнт зобов'язаний оплачувати послуги Банку відповідно до тарифів Банку.

ІV. Правове регулювання окремих операцій

1. Угода про відкриття і обслуговування картрахунку.

1.1. Банк відкриває Клієнту картковий рахунок (далі Картрахунок)(у національній валюті України / в доларах США) і зобов'язується робити всі операції по ньому відповідно до діючого законодавства України, Правил користування платіжними картками і даною угодою.

1.2. Взаємні права та обов'язки сторін
1.2.1. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з тарифами Банку і зобов'язується їх дотримувати. Клієнт зобов'язується оплачувати послуги Банку в сумах і терміни, передбачені тарифами.
1.2.2. Відповідно до фінансових умов даної угоди, Клієнт вносить на Картрахунок в Банк суму початкового внеску, що включає суму незнижуваного залишку, а Банк для забезпечення доступу Клієнта до Картрахунку в термін не більше 5 банківських днів із дня внесення суми випускає і передає в користування Клієнту платіжну картку міжнародної платіжної системи (далі картку) або припиняє дію даного договору і повертає Клієнту суму початкового внеску. Банк має право відмовити Клієнту у випуску картки без пояснення причин відмовлення. Сума коштів по передоплаченим карткам не може перевищувати 1000 грн.
1.2.3. Сума поточного залишку коштів на Картрахунку і кредитного ліміту, встановленого Банком, зменшена на суму незнижуваного залишку, складає поточний платіжний ліміт Клієнта. Клієнт зобов'язується робити видаткові операції по Картрахунку в сумах, що не перевищують поточного платіжного ліміту.
1.2.4. Банк проводить нарахування відсотків на поточний щоденний залишок коштів по Картрахунку відповідно до ставки річних відсотків відповідно до тарифів Банку з розрахунку фактичної кількості днів у році. По закінченні поточного місяця Банк сплачує Клієнту нараховані відсотки шляхом зарахування їх суми на Картрахунок.
1.2.5. Відповідно до фінансових умов даної угоди Банк встановлює на Картрахунок Клієнта кредитний ліміт. Клієнт має право користуватися кредитом Банку в сумі, що не перевищує встановленого кредитного ліміту. Клієнт зобов'язується оплачувати Банку за фактичний час користування кредитом, коштами в результаті перевитрати платіжного ліміту згідно ставкам річних відсотків відповідно до тарифів Банку з розрахунку фактичної кількості днів у році.
1.2.6. Всі платежі, оплату послуг Банку при настанні термінів платежу відповідно до тарифів Банку, а також збитки Банку, які виникли з вини Клієнта, Клієнт доручає Банку самостійно списувати з Картрахунку.
1.2.7. Клієнт доручає Банку здійснювати погашення простроченої заборгованості по цьому рахунку, що виникла в результаті перевитрати платіжного ліміту або порушення умов угоди, за рахунок коштів, розміщених на інших рахунках Клієнта на вибір Банку, якщо інше не зазначено в дорученні Клієнта, в тому числі з рахунків у валюті, відмінної від валюти Картрахунку, наступного дня після виникнення простроченої заборгованості, якщо це обговорено умовами договорів, з яких здійснюється списання коштів.
1.2.8. Клієнт доручає Банку здійснювати погашення простроченої заборгованості, що виникла по іншим рахункам Клієнта в Банку, в тому числі і по договорах у валюті, відмінної від валюти даного договору, наступного дня після виникнення простроченої заборгованості за рахунок коштів, розміщених на Картрахунку.
1.2.9. З метою виконання п.2.7, 2.8 цієї угоди погашення здійснюється згідно умов укладених договорів і законодавства України шляхом списання коштів платіжними документами Банку (договірне списання) з рахунків Клієнта. Погашення здійснюється за середнім курсом Банку для обміну готівкової валюти на день проведення операції, при цьому стягується комісія в розмірі тарифів Банку за обслуговування платіжних карток. Термін оплати комісії - день здійснення операції.
1.2.10. Умови погашення простроченої заборгованості можуть визначатися іншими угодами між сторонами договору.
1.2.11. Банк зобов'язується не менше одного разу на місяць, надавати Клієнту виписки про стан Картрахунку і про зроблені за минулий місяць операції по Картрахунку, через систему Приват 24. При підключенні Клієнта до комплексу GSM-Banking Банк надає можливість доступу до інформації про стан рахунку шляхом використання функції SMS-повідомлень, або іншого зручного для клієнта способу.

1.3. Порядок внесення змін, додаткові умови
1.3.1. Зміни або доповнення до даної угоди оформляються у вигляді додаткових угод сторін. Банк має право робити зміни тарифів, а також інших умов обслуговування Картрахунку, при цьому Банк зобов'язаний не пізніше, ніж за 21 день до планованих змін повідомити Клієнта. Клієнт згодний робити платежі відповідно до змінених Банком тарифів і інших умов обслуговування Картрахунку у випадку неотримання або несвоєчасного отримання Клієнтом повідомлення по незалежним від Банку причинам.
1.3.2. У випадку, якщо Клієнт має претензії з приводу операцій з Картрахунком, перелік яких зазначений у виписці, Клієнт має право протягом 90 календарних днів із дня спірної операції звернутися до Банку із заявою про розгляд спірного питання. Розгляд заяв Клієнта здійснюється Банком у термін не більше 5 банківських днів із дня подачі заяви Клієнтом. У випадку, якщо сторони не прийдуть до угоди шляхом переговорів, спірні запитання повинні вирішуватися відповідно до діючого законодавства України.
1.3.3. За згодою сторін Банк може видати довіреним особам Клієнта платіжні картки, пов'язані з Картрахунком Клієнта (далі додаткові картки). Клієнт довіряє цим особам проводити операції з використанням додаткових карток за рахунок платіжного ліміту Клієнта і приймає на себе відповідальність за зазначені операції.

2. Угода про депозитний вклад "Стандарт"

2.1. При згоді з нижчеподаними умовами угоди, Платник робить заявку ( дистанційне розпорядження ) на відкриття депозитного рахунку, в якій вказує необхідні дані.
2.2. Вкладник має право достроково розірвати угоду у відповідності с чинним законодавством, повідомивши про це іншу сторону шляхом відправлення оператору дистанційного розпорядження, складеного у вільній формі. При поверненні вкладу з ініціативи Вкладника, йому повертається тільки сума вкладу. Сума вкладу зараховується на рахунок Вкладника, з якого були переведені кошти для відкриття депозитного рахунку.
2.3. Розрахунок відсотків по вкладу розпочинається з дня, що спливає за днем відкриття депозитного рахунку, і здійснюється за кожний календарний день виходячи з фактичної кількості днів у році за ставкою, зазначеною в дистанційному розпорядженні на відкриття депозиту. День повернення вкладу в період розрахунку відсотків не входить
2.4. Прийом додаткових вкладів не здійснюється..
2.5. По закінченні терміну вкладу, сума вкладу і відсотки зараховуються на рахунок Вкладника, з якого були переведені кошти для відкриття депозитного рахунку.
2.6. У випадку настання обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії тощо), що не залежать від волі сторін і перешкоджає виконанню зобов'язань за даною угодою, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії обставин форс-мажору. Ці зобов'язання підлягають негайному виконанню після припинення дії форс-мажору.
2.7. Всі суперечки, що виникають при реалізації даної угоди, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо сторони не досягли взаємної згоди, суперечки розглядаються відповідно до діючого законодавства України.
2.8. При наявності у Вкладника простроченої заборгованості по кредитам і/або кредитним лімітам, отриманим Вкладником у Банку, а також по відсотках за їхнє користування, Банк має право видавати накази про примусову оплату боргового зобов'язання за рахунок коштів, розміщених на даному депозитному вкладі, а також робити погашення заборгованості не забороненим законодавством способом. Банк повідомляє Вкладника про проведену операцію.
2.9. Дана угода набирає сили з дня подачі заявки на відкриття депозитного рахунку. Дія угоди припиняється з виплатою Вкладнику всієї суми вкладу разом з відсотками, що мають бути сплаченими у відповідності з умовами даної угоди.

3. Угода про надання послуг з оплати послуг зв'язку

При згоді з нижчеподаними умовами договору, Платник подає дистанційне розпорядження на оплату послуг зв'язку, в якому вказує необхідні дані
3.1. Банк надає Платнику можливість оплачувати послуги зв'язку, надані операторами:
Київстар GSM
UMC
Wellcom
Платник, за допомогою наданих Банком послуг, може внести гроші на рахунок свого мобільного телефону або придбати ваучер:
UMC SIM-SIM
Джинс
Київстар GSM ( ACE, BESE, Djuice )
Київстар ( стартайм )
3.2. Платник підтверджує, що він ознайомлений з тарифами Банку і зобов'язується оплачувати послуги Банку в сумах і терміни, передбачені тарифами
3.3. При прийомі платежів від Платників за послуги мобільного зв'язку Банк зобов'язаний видати ваучер.
3.4. Банк зобов'язаний у термін, що не перевищує 2 банківських днів забезпечити надходження коштів на мобільний рахунок Платника.
3.5. У випадку настання обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії тощо), що не залежать від волі сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань за даною угодою, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії обставин форс-мажору. Ці зобов'язання підлягають негайному виконанню після припинення дії форс-мажору.
3.6. Всі суперечки, що виникли при реалізації даної угоди, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо сторони не досягли взаємного згоди, суперечки розглядаються відповідно до діючого законодавства України.

4. Угода про надання послуг зі здійсненню валютно-обмінних операцій

При згоді з нижчеподаними умовами договору, Замовник подає дистанційне розпорядження на обмін валюти, у якому вказує необхідні дані
4.1. В порядку і на умовах, визначених цією угодою, і діючого в Україні валютного законодавства, Банк зобов'язується робити валютно-обмінні операції за замовленням Замовника, а Замовник зобов'язується оплачувати послуги Банку відповідно до тарифів Банку діючих на момент здійснення валютно-обмінних операцій.
4.2. У дистанційному розпорядженні на купівлю-продаж валюти Замовник вказує:
- Найменування валюти, яка купується (продається);
- Кількість валюти, що купується (продається);
- Курс (ціна) валюти, що купується (продається).

4.3. Права і обов'язки сторін
4.3.1. Банк щодня (на початку робочого дня) встановлює курси купівлі і продажу валюти, у відповідності з якими здійснюються обмінні операції Замовника.
4.3.2. Банк має право протягом робочого дня змінювати курси купівлі і продажу валюти з обов'язковим оформленням кожного зміненого значення курсу наказом (розпорядженням), в якому обов'язково вказується час зміни курсу.
4.3.3. Про зміну курсу Банк повідомляє Замовника шляхом своєчасного розміщення інформації в обмінних пунктах і на Сайті Банку.
4.3.4. За проведення обмінних операцій Замовник сплачує Банку комісійну винагороду, відповідно до тарифів, встановленим Банком
4.3.5. Замовник зобов'язується прийняти валютні ціни і оплатити їх відповідно до встановленого курсу.

4.4. Порядок проведення розрахунків
4.4.1. Всі розрахунки здійснюються в безготівковому вигляді, шляхом списання коштів з рахунку Замовника в національній валюті і зарахування придбаної валюти на валютний рахунок Замовника. Обмін іноземної валюти на національну відбувається шляхом списання валюти з валютного рахунку Замовника і зарахування придбаних гривень на рахунок Замовника в національній валюті.
4.4.2. Комісійну винагороду Банк списує з рахунку Замовника в національній валюті.

4.5. Відповідальність сторін
4.5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань по угоді сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених угодою.
4.5.2. У випадку настання обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії тощо), що не залежать від волі сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань за даною угодою, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії обставин форс-мажору. Ці зобов'язання підлягають негайному виконанню після припинення дії форс-мажору.
4.5.3. Суперечки, пов'язані з угодою, вирішуються шляхом переговорів між сторонами (представниками сторін). Якщо суперечку не можливо вирішити шляхом переговорів, її дозволяється вирішити в судовому порядку згідно законодавства України.


5. Правила здійснення переказів

5.1.Системи термінових грошових переказів PrivatMoney, Western Union являють собою систему безготівкового переказу коштів протягом 10-15 хвилин, що дозволяє клієнтам переводити грошові кошти в кожну з країн - учасників системи і отримувати їх у зареєстрованих пунктах обслуговування. При відправленні переказу привласнюється унікальний контрольний номер (12 цифр - для переказів PrivatMoney, 10 знаків - для переказів Western Union). Грошові перекази через систему PrivatMoney можуть здійснювати тільки фізичні особи (резиденти і нерезиденти України). Для відправлення переказу достатньо знати країну, прізвище та ім'я одержувача. Для одержання переказу клієнт-одержувач повинен знати: прізвище та ім'я відправника, контрольний номер і суму переказу. Переказ стає доступним до виплати відразу після присвоєння йому контрольного номера. Переказ доступний до виплати протягом 6 місяців. До або після закінчення цього терміну можливий на підставі письмової заяви клієнта:
а) скасувати відправлений переказ (в день відправлення) з поверненням клієнтської плати відправнику;
б) виплатити переказ одержувачу або відправнику (без повернення клієнтської плати за відправлення);
в) виплатити міжнародний переказ відправнику (без повернення клієнтської плати за відправлення).

5.2. Відправлення переказу.
Відправлення переказу здійснюється тільки цілими сумами, без центів, копійок тощо.
Клієнт (відправник) заповнює дистанційне розпорядження встановленого зразка і передає його банку.
Переказ на користь фізичних осіб, постійно або тимчасово проживаючих за кордоном здійснюється в межах суми еквівалентної 1000 $ на місяць.
За здійснення переказів банком стягується комісійна винагорода відповідно до діючих тарифів банку. Комісійна винагорода списується з рахунку відправника.
При згоді з правилами здійснення переказів, Клієнт заповнює дистанційне розпорядження на переказ, в якому вказує всі необхідні дані.

5.3. Виплата переказу
Заповнення бланку на отримання переказу:
Клієнт (одержувач), що звернувся до пункту обслуговування ПриватБанку, заповнює бланк встановленого зразка в одному екземплярі, ставить свій підпис і пред'являє віддаленому оператору діючий документ, що засвідчує особу. Оператор приймає від клієнта заповнений бланк, перевіряє правильність і повноту заповнення бланка, встановлює відповідність клієнта (одержувача) наданим документам, що засвідчують особиу і заповнює необхідні поля бланка. Оператор робить пошук переказу в системі PrivatMoney. Якщо переказ знайдений, оператор робить ідентифікацію даних у системі даним, зазначеним у бланку на одержання переказу. При відповідності даних оператор заповнює екранну форму, робить оплату переказу в системі PrivatMoney. Після авторизації переказу оператор роздруковує екранну форму в двох екземплярах, підписує, ставить печатку і віддає один екземпляр клієнту. Якщо переказ не знайдений, оператор уточнює у клієнта (одержувача) дані для проведення пошуку переказу. Якщо після повторного пошуку переказ не знайдений, оператор відмовляє клієнту у виплаті переказу.


Тарифи і Обмеження в Приват24

Тарифи

Переказ між "своїми" рахунками

Отримувач

Віртуальний рахунок

Поточний рахунок фізособи

Особиста картка

Кредитна картка

Депозит

Кредитний рахунок

Зарплатна, пенсійна, соціальна картка

Віртуальний рахунок

0

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0

0

0*

Поточний рахунок фізособи

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0

0

0*

Особиста картка

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0

0

0*

Зарплатна картка, пенсійна, соціальна картка

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0.1грн.

0

0

0*

Кредитна картка **

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%*

Перекази всередині ПриватБанку

Отримувач

Віртуальний рахунок

Поточний рахунок фізособи, рахунок юрособи

Особиста картка, кредитна картка, кредитний рахунок, депозит

Зарплатні, пенсійні, соціальні картки

Комунальний платіж

Інтернет-магазин, підключений до Приват24

Оплата послуг підприємств, підключених до Приват24

Віртуальний рахунок

0.25грн.

0.5грн.

0.5грн.

0.5 грн.*

1грн.

0

0

Поточний рахунок фізооби

0.5грн.

0.5грн.

0.5грн.

0.5 грн.*

1грн.

0

0

Особиста картка

0.5грн.

0.5грн.

0.5грн.

0.5 грн.*

1грн.

0

0

Зарплатна картка, пенсійна, соціальна картка

0.5грн.

0.5грн.

0.5грн.

0.5 грн.*

1грн.

0

0

Кредитна картка**

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Перекази в інший банк

Отримувач

Рахунок в іншому банку

Інтернет-магазин, підключений до Приват24

Віртуальний рахунок

1 грн.

0

Поточний рахунок фізособи

1 грн.

0

Особиста картка

1 грн.

0

Зарплатна картка, пенсійна, соціальна картка

1 грн.

0

Кредитна картка**

2%

2%

Клієнтська плата при здійсненні E-mail переказу: 0.25грн.*,**

Клієнтська плата при здійсненні S.W.I.F.T. переказу: 15 USD(EUR) + 1% від суми переказу

Довідково:
* - за нецільового зарахування на зарплатні, пенсійні, соціальні картки діє тариф 1% за зарахування,
** - тариф береться в залежності від типу кредитної картки і дорівнює тарифу за зняття готівки в банкоматах ПриватБанку

Клієнтська плата на відправлення термінових переказів по Україні в системі PrivatMoney:

Відправлення термінового переказу в USD, EUR
Клієнтська плата
0.01 - 20.00
7.0 %
20.01 - 50.00
6.0 %
50.01 - 150.00
5.0 %
150.01 - 200.00
4.0 %
200.01 - 700.00
3.5 %
700.01 - 1000.00
3.0 %
1000.01 - 1800.00
2.5 %
1800.01 - 5000.00
2.0 %
5000.01 і вище
1.5 %

Відправлення термінового переказу в UAH
Клієнтська плата
0.01 - 50.00
2 грн.
50.01 - 100.00
4.5 %
100.01 - 200.00
4.0 %
200.01 - 500.00
3.5 %
500.01 - 600.00
3.0 %
600.01 - 800.00
2.5 %
800.01 - 1000.00
2.0 %
1000.01 - 10000.00
1.5 %
10000.01 і вище
1.0 %
Примітки:
1. Клієнтську плату за терміновий переказ оплачує фізична особа - відправник переказу.
2. Виплата термінового переказу фізичній особі - одержувачу переказу здійснюється без стягування клієнтської плати.
3. Для переказів по Україні в іноземній валюті клієнтська плата за терміновий переказ оплачується в гривні за курсом НБУ на день відправлення переказу.

Клієнтська плата на відправлення термінових переказів за межі України в системі PrivatMoney:

Відправлення переказу, сума в USD, EUR
Клієнтська плата (USD, EUR)
0.01 - 10000.00
3.0 % від суми*

* - при виникненні дробового числа здійснюється округлення до цілого у більшу сторону, мінімум 3 одиниці у валюті переказу.
Примітка:
1. Клієнтську плату за терміновий переказ оплачує фізична особа - відправник переказу.
2. Виплата термінового переказу фізичній особі - одержувачу переказу здійснюється без стягування клієнтської плати.

Клієнтська плата на відправлення переказів по Україні в гривні в системі Western Union:

Відправлення термінового переказу в UAH
Клієнтська плата, UAH
0.01 - 100.00
10.00
100.01 - 200.00
15.00
200.01 - 300.00
19.00
300.01 - 400.00
22.00
400.01 - 500.00
25.00
500.01 - 600.00
28.00
600.01 - 800.00
34.00
800.01 - 1000.00
40.00
1000.01 - 1500.00
55.00
1500.01 - 2000.00
70.00
2000.01 - 2500.00
85.00
2500.01 - 3000.00
100.00
3000.01 - 3500.00
115.00
3500.01 - 4000.00
130.00
4000.01 - 4500.00
145.00
4500.01 - 5000.00
160.00
Примітка:
1. Клієнтську плату за терміновий переказ оплачує фізична особа - відправник переказу.
2. Виплата термінового переказу фізичній особі - одержувачу переказу здійснюється без стягування клієнтської плати.

Клієнтська плата на відправлення переказів у USD в системі Western Union:

Відправлення термінового переказу в USD
Клієнтська плата, USD
0.01 - 50.00
13.00
50.01 - 100.00
15.00
100.01 - 200.00
22.00
200.01 - 300.00
29.00
300.01 - 400.00
34.00
400.01 - 500.00
40.00
500.01 - 750.00
45.00
750.00 - 1000.00
50.00
1000.01 - 1500.00
75.00
1500.00 - 1750.00
80.00
1750.01 - 2000.00
90.00
2000.00 - 2500.00
110.00
2500.01 - 3000.00
120.00
Примітка:
1. Клієнтську плату за терміновий переказ оплачує фізична особа - відправник переказу.
2. Виплата термінового переказу фізичній особі - одержувачу переказу здійснюється без стягування клієнтської плати.

Обмеження

Операція
Сума операцій за добу
Кількість операцій за добу
Сума операцій за місяць
Кількість операцій за місяць
Операції між рахунками одного клієнта
100 000 грн.
15
500 000 грн.
100
Внутрішньобанківські операції
50 000 грн.
10
300 000 грн.
50
Міжбанківські операції
10 000 грн.
5
100 000 грн.
20